Regulamin meczów

RJOVEČI KAMNOLOMCI versus SNTNTN

Ilość endów 8
Użyć Handicap? Nie
Extra endy? Pojedyńczy Extra end
Limit czasu Limit czasu meczu
Podaj limit czasu (min.) 93 minutes
Użyć LSD? Nie
Wstecz