Regulamin meczów

MCC Tomczyńska versus POS Szeliga-Frynia

Ilość endów 10
Użyć Handicap? Nie
Extra endy? Nie
Limit czasu Limit czasu na drużynę
Podaj limit czasu (min.) 38 minutes
Użyć LSD? Tak
Wstecz