Doublette Mixte - Listing Rounds

Round 1 (Groupe A ve 17:30 - Groupe B ve 19:15)

Round 2 (Groupe A sa 8:00 - Groupe B sa 10:00)

Round 3 (Groupe A sa 12:00 - Groupe B sa 14:00)

Round 4 (1 à 10 sa 16:30 - 11 à 20 sa 18:30)

Round 5 (1 à 10 di 10:00 - 11 à 20 di 11:45)

Round 6 (Finales di 13:15)